Capital Hotel Djibouti

เกี่ยวกับเรา

โรงแรม 4 ดาวที่ Djibouti

Set in Djibouti, 1.6 km from Plage de la Siesta, Capital Hotel Djibouti offers accommodation with a ...
อ่านเพิ่มเติม